Foreningen DET SVINGER I SVENDBORG


Det er realistisk,  at ideen om et spektakulært Foucaults pendul på Centrumpladsen kan gennemføres.

Ikke mindst har kommunens politikere besluttet at støtte projektet.

Men det er os – borgerne i Svendborg – der skal få Svendborg til at svinge. ikke kommunen eller andre myndigheder eller institutioner.

Derfor har vi oprettet en forening og inviterer alle til at deltage.

Foreningen retter blikket stift mod pendulet, men ser også længere frem.

Det overordnede formål bliver

at give Svendborg et brand og nogle attraktioner, som på længere sigt kan inspirere til nye ideer og sætte byen ind i et større perspektiv,

at give kommunens  uddannelsesinstitutioner mulighed for at blive inddraget i projektudviklingen, og dermed give eleverne praktisk og teoretisk indsigt samt medansvar for komplekse problemløsninger,

­at give arkitekter, kunstnere og alle, der måtte interessere sig derfor, mulighed for at påvirke processerne i alle deres faser,

­at undersøge, om Svendborg kan blive selvforsynende med energi,

at fremme lysten til at bosætte sig i Svendborg og omegn,

­at fremme turismen i Svendborg,

­at give det enkelte menneske en mulighed for at standse op og undre sig over den verden, vi lever i.

 

Pendulet – og andre idéer, der venter på opmærksomhed – er store projekter, der kræver kloge hoveder, hårdt arbejde, sammenhold og bred opbakning, kort sagt organisering.


Du kan støtte foreningen ved at blive medlem.

Send en mail til detsvingerisvendborg@gmail.com

og oplys dit navn, adresse og gerne tlf.nr.

Det koster kr. 100,- pr. år.


Foreningen har også brug for aktive kræfter. Send en mail, hvis du er interesseret i at svinge med!


Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2017